Verhuur door een gemeente: wel of geen openbare procedure?

Katja Loggen is redacteur voor het vakblad Huurrecht. In Huurrecht 2022, 6e editie schreef zij een artikel over een recent gevoerd kort geding, waarbij ook het Didam-arrest een belangrijke rol speelde. De vraag was of een gemeente na eerdere toezeggingen toch alsnog een openbare en transparante procedure mocht starten. Het interessante is dat hier twee […]

Lees verder

Inhoudsopgave

Katja Loggen is redacteur voor het vakblad Huurrecht. In Huurrecht 2022, 6e editie schreef zij een artikel over een recent gevoerd kort geding, waarbij ook het Didam-arrest een belangrijke rol speelde. De vraag was of een gemeente na eerdere toezeggingen toch alsnog een openbare en transparante procedure mocht starten. Het interessante is dat hier twee beginselen van behoorlijk bestuur botsen. Het gelijkheidsbeginsel, op grond waarvan de gemeente, conform het Didam-arrest, voor de verhuur van bedrijfsruimte een openbare procedure had dienen te starten, en het vertrouwensbeginsel; de gemeente heeft bij herhaling en ondubbelzinnig toegezegd dat indien aan de voorwaarden werd voldaan de bedrijfsruimte aan de aspirant huurder zou worden verhuurd. De voorzieningenrechter oordeelt dat de belangenafweging in dit geval in het voordeel van de aspirant huurder uitvalt en de gemeente gehouden is aan die afspraak.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Katja Loggen-ten Hoopen. Of maak een belafspraak.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.