Schuldhulpverlening aan zzp-ers en ex-ondernemers

Naast het uitvoeren van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) bieden wij ook schuldhulpverlening aan ex-ondernemers aan.

Hulp bij schulden

Heeft u probleemschulden? Zijn er zakelijke schulden die niet meer betaald kunnen worden? Zijn er privé-schulden ontstaan? Mogelijk kunnen wij u ondersteunen met schuldhulpverlening. Binnen het schuldhulpverleningstraject zullen wij proberen om een (minnelijk) akkoord te bereiken met de schuldeisers. Hoe werkt schuldhulpverlening bij SWDV Advocaten?

Monique Schuitemaker

Bewindvoerder WSNP

Expertises:
  • Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
  • Schuldhulpverlening aan zzp-ers en ex-ondernemers

Stap 1: een afspraak maken

U maakt een afspraak met Monique Schuitemaker. Voorafgaand aan deze afspraak sturen wij u een checklist toe met het verzoek om deze checklist in te vullen en samen met de hierin opgevraagde gegevens naar ons terug te sturen. Zo kunnen wij ons in uw situatie verdiepen en onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om het inkomen te verhogen en de lasten te verlagen.

Stap 2: een persoonlijk gesprek

Tijdens het gesprek nemen wij uw situatie samen door. Een gesprek vindt binnen twee weken na ontvangst van uw gegevens plaats. Wij komen daarvoor graag naar u toe, maar u kunt natuurlijk ook terecht op een van onze vestigingen. Wanneer er sprake is van een crisissituatie dan kunnen we dit gesprek ook eerder inplannen. Samen met u zorgen we ervoor dat we een duidelijk beeld hebben van de problemen die er spelen. Daarna nemen we de diverse opties en vervolgstappen door.

Stap 3: contact opnemen met de schuldeisers

Wij nemen contact op met uw schuldeisers en zorgen ervoor dat u een adempauze krijgt. Wij vragen om uitstel van betaling bij de schuldeisers en onderzoeken de hoogte en juridische status van uw schulden.

Stap 4: betalingsregeling en treffen

Wij berekenen wat er betaald kan worden aan de schuldeisers in de komende drie jaar. Vervolgens gaan wij in gesprek met de schuldeisers. Wij bieden een prognosevoorstel aan en proberen tot een akkoord met uw schuldeisers te komen.

Stap 5: Eventueel Wsnp

Als de schuldeisers het aangeboden prognosevoorstel niet accepteren, dan kunnen wij u uiteraard begeleiden bij een aanvraag Wsnp.