Gijsbert Pierik

mr. G.M. (Gijsbert) Pierik

Advocaat

Expertise: Vastgoedrecht en bestuursrecht

Er is zelden iets wat ik zeg of denk of het tegenovergestelde gaat ook door mijn gedachten” (Bomans)

Gijsbert Pierik is gespecialiseerd in het (ruimtelijk) bestuursrecht en het vastgoedrecht. Juist deze combinatie maakt dat hij overheden, ondernemers en particulieren kan adviseren over bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten van een bepaald vraagstuk. 

Naast een concreet en helder advies, procedeert Gijsbert, als het nodig is, zowel bij de bestuursrechter als de civiele rechter. Gijsbert stelt daarbij altijd het belang van zijn cliënten voorop; hij plaatst een juridisch vraagstuk dan ook in een breder perspectief, zodat het maximale resultaat voor zijn cliënten kan worden behaald.

Werkgebieden

 • algemeen bestuursrecht
 • omgevingsrecht
 • handhaving
 • (on)rechtmatige overheidsdaad (waaronder planschade)
 • koop en verkoop onroerend goed
 • zakelijke rechten (waaronder erfpacht, erfdienstbaarheden en verjaring)
 • gebiedsontwikkeling
 • anterieure overeenkomsten
 • VvE’s

Gijsbert in het kort

 • Inventief, duidelijk, helder en benaderbaar
 • Praktische aanpak en gevoel voor (politieke) verhoudingen
 • Grotius opleiding Algemeen bestuursrecht

Rechtsgebiedenregister

Gijsbert Pierik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Omgevingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.