Digitaal procederen stopt

Vanaf 1 oktober 2019 stopt het digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

Op 12 juli 2019 is de wet aangenomen die een einde maakt aan het digitaal procederen voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Bij alle rechtbanken geldt vanaf die datum hetzelfde burgerlijk procesrecht voor nieuwe zaken. Voor zaken waarin al digitaal geprocedeerd wordt, blijven de regels omtrent digitaal procederen nog van toepassing, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt door de rechter met de betrokken partijen. Bij de Hoge Raad blijft de verplichting tot digitaal procederen bestaan.

Met deze nieuwe wet gaat de vereenvoudiging van het civiele procesrecht wel door. Er worden al een paar inhoudelijke procesvernieuwingen voor alle rechtbanken verplicht. Zo krijgen rechters meer ruimte om regie te voeren. Hierdoor kan de rechter de mondelinge behandeling beter gaan afstemmen op de zaak en de partijen, om tot een duurzame oplossing van het geschil te komen.

Raad voor de rechtspraak > Nieuws > Eerste Kamer akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken

Heeft u een vraag over dit artikel?

Katja Loggen
Advocaat
Expertises: Vastgoedrecht,