Nieuwe EU regelgeving op het gebied van productveiligheid relevant voor logistiek dienstverleners

Producenten en leveranciers uit derde landen die rechtstreeks leveren aan eindgebruikers in de Europese Unie zijn verplicht om per 16 juli 2021 een vertegenwoordiger aan te wijzen die verantwoordelijk wordt voor de veiligheid van hun producten. Dit staat in de nieuwe EU verordening 2019/1020[1] waarin regels zijn opgenomen ten aanzien van de markttoegang en productveiligheid. […]

Lees verder

Tijdelijke verhuur gemeentegrond

Inhoudsopgave

  1. Online verkoop
  2. Europese standaarden van productveiligheid
  3. Verplichte vertegenwoordiging
  4. Wat wordt verwacht van de logistiek dienstverlener?
  5. Meer informatie?

Producenten en leveranciers uit derde landen die rechtstreeks leveren aan eindgebruikers in de Europese Unie zijn verplicht om per 16 juli 2021 een vertegenwoordiger aan te wijzen die verantwoordelijk wordt voor de veiligheid van hun producten. Dit staat in de nieuwe EU verordening 2019/1020[1] waarin regels zijn opgenomen ten aanzien van de markttoegang en productveiligheid. Deze regelgeving geldt voor alle producten. Logistieke dienstverleners kunnen onder bepaalde voorwaarden juridisch verantwoordelijk worden voor producten die zij opslaan en verzenden.

Online verkoop

De laatste jaren laten een enorme toename zien in de online verkoop van producten via buitenlandse platforms en webshops. Denk aan elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparatuur, machines, persoonlijke beschermingsmiddelen, spelcomputers, speelgoed enz.

Deze producten worden veelal rechtstreeks zonder tussenkomst van een importeur of distributeur besteld. Om sneller te kunnen leveren wordt vaak gebruik van een logistieke dienstverlener binnen de EU om de kosten en levertijden te verlagen.

Europese standaarden van productveiligheid

Van veel van deze producten is onbekend of ze aan de Europese standaarden van productveiligheid voldoen. Zo ontbreekt vaak een CE markering. Omdat de producenten buiten de Europese Unie zijn gevestigd is het lastig om deze te kunnen aanspreken.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze ondernemingsadvocaat René de Bondt. Of maak een belafspraak.

Verplichte vertegenwoordiging

De Europese Unie wil hieraan een einde maken. Enerzijds door meer controles aan de buitengrenzen om onveilige producten tegen te houden en anderzijds door producenten te verplichten een vertegenwoordiger aan te wijzen die verantwoordelijk wordt voor de veiligheid en kan fungeren als aanspreekpunt voor de toezicht houdende instanties. Indien er distributeur of agent is die als gemachtigde bekend is kan de logistiek dienstverlener worden aangesproken.

Wat wordt verwacht van de logistiek dienstverlener?

Zo kan van de logistiek dienstverlener worden verlangd dat hij kan aantonen dat de producten die door hem worden opgeslagen en verzonden veilig zijn en zijn geproduceerd volgens de van toepassing zijnde veiligheidsnormen zoals vastgelegd in een CE-verklaring. Indien er aanwijzingen zijn dat de producten of een bepaalde levering onveilig zijn of een risico vormen is de logistiek dienstverlener verplicht proactief de betreffende toezichthouders te informeren en zo nodig maatregelen te nemen om deze producten van de markt te halen of terug te roepen.

Logistieke dienstverleners die in opdracht werken van buiten de EU gevestigde producenten en leveranciers wordt daarom dringend aangeraden om uit te zoeken of er wellicht een andere partij is aangesteld als vertegenwoordiger en indien dit niet het geval is vooraf waterdichte afspraken te maken onder welke voorwaarden zij als gemachtigde willen optreden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met René de Bondt. Hij is bereikbaar via rbondt@swdv.nl. Wilt u meer lezen over wat SWDV voor u kan betekenen op het gebied van ondernemingsrecht? Lees dan hier verder.


[1] VERORDENING (EU) 2019/1020 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.