Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 in werking

De Aanbestedingswet 2012 is gewijzigd om de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse rechtsorde te implementeren (EG richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU).

Zo is in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 bijvoorbeeld opgenomen onder welke omstandigheden de verandering van contractspartij niet leidt tot een gewijzigde opdracht en daarmee samenhangend tot het opnieuw moeten aanbesteden van de opdracht (artikel 2.163f Aanbestedingswet 2012).

Naast de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is ook de Gids Proportionaliteit herzien.

Deze nieuwe regelgeving geldt voor alle aanbestedingen die vanaf 1 juli 2016 starten.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Marianne Biezenaar
Advocaat
Expertises: Gemeenterecht, Aanbestedingsrecht